วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานฯ และรับรางวัลอันทรงเกียรติ
                                                        1. นางสาววิไลวรรณ จำรูณนิรันทร์ ผู้บริหารดีเด่น
                                                        2. นางสาวสุภาวดี ธรรมประชา บุคลากรสายสอนดีเด่น
                                                        3. นางสาวกัญญาณัฐ เกาะโต บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
                                                        4. นางสาวนภัสวรรณ จริตกล้า นักกีฬาว่ายน้ำ รับทุนการศึกษา มูลนิธิบุญสม มาร์ติน
                                                        5. นายวีรภัทร กุตะนันท์ นักกีฬายูโด รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น
 
 
01346064531 1964200143914951 6649989148448171431 n