โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอแสดงความยินดี

กับนักกีฬาศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า และผู้ฝึกสอนกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32

ณ ประเทศกัมพูชา

1