โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ แผนกกีฬายกนำ้หนัก
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา EGAT ยกน้ำหนักระดับยุวชน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ผลการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
คะแนนถ้วยรวมยุวชนหญิง

342600762 772798911124802 638308942766253783 n