วันที่ 4 - 6 เมษายน 2566 แผนกแผนและงบประมาณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570)

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ดาราเรือง เป็นวิทยากรในการอบรม

โดยมีนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

340095923 1245455276071349 4122502012288003987 n

https://www.facebook.com/suphanburispss.spss/posts/pfbid06TfRqPEr8XvX1oHgJwTeotHBj7KUxCxhkJhPNiGz9TYBAv2gkQ3gpNp2NtNjWP5Yl