วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รับเกียรติบัตรรับรองว่า

โรงอาหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร

จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21

ณ สนามกังสดาลปาร์ค 21

330916116 733995168097300 5134744999491615657 n