โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ 14 ตำแหน่ง

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร  https://drive.google.com/file/d/1peS8CJzHHUawu8gmXZYj3eCqCE26MHAP/view?usp=sharing