17 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา

รายงานการประชุม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร 4 ฝ่าย และบุคลากร

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเรียน 3

247431792 578189594404016 7548375030980869608 n