วันที่ 30 เมษายน 2566 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

จัดปฐมนิเทศสานสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยมีนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบนโยบายการบริหารโรงเรียน

และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน นักเรียนผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนกิจกรรมดีเด่น

นักเรียนรายงานตัวกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองพบปะกับผู้ฝึกสอนกีฬา

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

343631071 262989269482899 1671880874394155261 n

 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=suphanburispss.spss&set=a.4212622188963765

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suphanburispss.spss&set=a.4212567345635916