โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอแสดงความยินดีกีฬาเทนนิส ฝ่ายพัฒนากีฬา นำนักกีฬาจำนวน 17 คน
เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 11 เมษายน 2566
ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผลการแข่งขัน
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
 
344230240 1634476907043841 636468500866197447 n