โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับแผนกกีฬาว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2566 นำนักกีฬาจำนวน 54 คน
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd Asian Open schools Invitaional Aquatics Championship 2023
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ผลการแข่งขัน
 รองชนะเลิศคะแนนรวมสโมสรสูงสุด ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำยอดเยี่ยม (นายบดินทร์ งามสงวนปรีชา)
 
เหรียญรางวัล 17 เหรียญทอง 31 เหรียญเงิน31 เหรียญแดง รวม 79 เหรียญ
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 
นางสาววรณัฎฐ์ เด่นแพทย์ชรางกูร รุ่นอายุ 18 ปี 
นายปิยะ จตุพรพงศ์ รุ่นอายุ 18 ปี
นายชนาธิป สืบเชื้อ รุ่นอายุ 16-17 ปี
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 2
น.ส.ศิรภัสสร แก้วเลือน รุ่นอายุ 18 ปี
ด.ญ.ปภัสรา เลิศสกุล รุ่นอายุ 12-13 ปี
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 3
ด.ช.นราธิป จันทบุรี รุ่นอายุ 14-15 ปี
ด.ช.ชิติคมน์ จันทรบุรี รุ่นอายุ 12-13 ปี
ทีมผู้ฝึกสอน นายอัศวิน พูลทวี
นายสมชาย แก้วนวล
นายบดินทร์ งามสงวนปรีชา
และนายธีรศักดิ์ พรหมดวง
335021826 589185496424101 592488388618622506 n