วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณ

คณะวิทยากร จาก วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 " เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

ให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายให้ความรู้กับ ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในหัวข้อ "จิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจ"

นำโดย พ.อ. วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการกองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กระทรวงกลาโหม

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

327114513 508422261455736 5526030122250928898 n

https://www.facebook.com/suphanburispss.spss/posts/pfbid0MX1tgtDSTswYTWm6y7vjhvcc6VNsDvMuQQ1UU8JQHWvSK3B3e5A5HtJz6zJRSzfnl