วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสมจิต บุญคงเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 

1EA01439-4D02-4EE3-A600-96C878B089DE.jpg  S__20193329.jpg

A7C3227E-B6E3-47B7-AF40-136B887372DD.jpg1001669172605.png

https://www.facebook.com/suphanburispss.spss

https://drive.google.com/file/d/1pzU_E6qOGPgZkQI8xrQECU9PVM8FnWCW/view?usp=sharing