ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรยานวัดงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

https://drive.google.com/file/d/1uCxehT5KldorcVmHKW-PShIuz-b7YaBb/view?usp=sharing

 

Page_11.jpg

Page_22.jpg