ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

คลิก https://drive.google.com/file/d/1PO23YKThXgovLA0LPRllSbB2o6P0cyCJ/view?usp=sharing