ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

https://docs.google.com/forms/d/1zbHaVvJvHgRIUGHX9cefkqa3g6uMW_whsa3w8n_6m8w/edit

S__9814027.jpg

S__9814029.jpg

S__9814030.jpg

S__9814031.jpg

 

S__9814032.jpg