ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา 2565

 

S__13852705.jpg

S__13852706.jpg

S__13852707.jpg

S__138527088.jpg

S__13852709.jpg

S__13852710.jpg

1A7610F7-F5EF-4968-BE35-B91E2CE92212.jpg