ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กีฬายิงปืน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shooting 1.jpg

Shooting 2.jpg