ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิธีการและการแสดง ในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 สุพรรณบุรีเกมส์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Opening 1.jpg

Opening 2.jpg