ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างถ่ายทอดสดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 สุพรรณบุรีเกมส์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Reayl-1.jpg

Reayl-2.jpg