ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ZX1.jpgZX2.jpg

ZX3.jpgZX4.jpg

ZX5.jpgZX6.jpg

ZX7.jpgZX8.jpg

ZX9.jpgZX10.jpg

ZX11.jpgZX12.jpg