ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

ac1.jpg

ac2.jpg