ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ab1.jpg

ab2.jpg