ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ชุดนักเรียน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

b1.jpg